Motorcykel

Inskrivning

(inkl. teorikurs och böcker)

1400 kr

Körlektion 70 minuter

1050 kr

Lån av MC vid prov

1050 kr

Uteblivit från bokad körlektion eller för sent avbokad körlektion(senast kl. 16 dagen före)

800 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Med reservation för ev. ändringar)

Kontorstid

 

Ring för information

 

Kontakt

 

Telefon: 0520-15672

 

E-post:

obergstk@outlook.com