Motorcykel

Inskrivning

(inkl. teorikurs och böcker)

1400 kr

Körlektion 70 minuter

1000 kr

Lån av MC vid prov

1000 kr

Uteblivit från bokad körlektion eller för sent avbokad körlektion(senast kl. 16 dagen före)

700 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Med reservation för ev. ändringar)

Kontorstid

 

Ring för information

 

Kontakt

 

Telefon: 0520-15672

 

E-post:

obergstk@outlook.com